html> Your SEO optimized title page contents
Ursäkta röran men vi bygger om.
Denna sida är under uppbyggnad, när den är klar berättar vi vad vi säljer och vilka generella vilkor som gäller.

Årligt Underhåll

Kvalificering

Reparation


Årligt underhåll
Paket:
- Enligt tillverkarens rekomendationer
- Underhåll Small

Innehåll:
Byte av underhållsdelar så som packningar, pistonger, nålar, kapillärer
m.m.

Tester görs normalt för flöde, tryck, injektionsnoggrannhet och med ett avslutande test med en injektion antingen med kundspecifikt prov eller standard beroende på detektor. 

Man byter inte allt på alla system och det finns underhåll small för de som inte anser att allt behöver göras på sina system.

Att tänka på:
Reparation ingår inte i Årligt underhåll men kan vara en nödvändighet för att få systemet i körbart skick.
När en reparation tar vid pausas det årliga underhållet tidsmässigt och återupptastas när problemet är åtgärdat. 


I 90% av fallen är problemet lösta innom 1h.


Kvalificering:
Vad som ska göras under en kvalificering beror på dig som kund och de krav som ställs på er.
Är ni osäkra hjälper vi till och bedömer vad ni behöver utifrån era behov.

Innehåll:
En kvalificering är en kontroll av ert system och dess prestanda. Innehållet varierar och nedstående tester ingår inte alltid. Framförallt beror det på system. Det skiljer sig åt mellan detektorer och och mellan exempelvis HPLC och GC och MS 

Våglängdsnoggranhet, Linjäritet - injektor och detektor, injektions precision och noggrannhet, flöde -  isokratiskt samt gradient,  temperaturer ex. kolonnugn eller GC ugn, FID, injektortemperaturer m.fl. Noise and drift av detektor. 

Att tänka på vid kvalificering:
Kraven på testerna beror på kraven från er sida men kan aldrig bli hårdare än tillverkarens rekomendationer.

Det finns inga garantier för att systemet ska köras om tills de går igenom. Ett test som ej går igenom kräver utvärdering om var felet kan ligga. 

För att klara testerna måste man ta hänsyn till sytemets ålder, skick och om systemet åtgärdades med årlig service innan kvalificeringen. 


 


Reparation
En reparation består av felbeskrivning, felsökning utifrån felbeskrivning, en bedömning av möjliga åtgärder samt i de flesta fall en åtgärd. Allt görs i samråd med kund och serviceingenjör gör aldrig mer än vad som är överenskommet med kund.

Innehåll: 
Felbeskrivning:
Skall vara så utförlig att det lätt går att identifiera felets art. Det betyder inte att det är ett lätt problem eller ett problem som är lätt att hitta men det ger en fingervisning om var problemet sitter.

Felsökning:
Görs utifrån den information som fås från kund, leverantörer, kunskap, och upptäcker under felökningens gång.

Bedömning:
Är en åtgärdsplan som tas tillsammans med kunden och ibland kan man behöva göra justeringar på maskinen och ibland behöver man byta reservdelar.

Åtgärd:
Görs utifrån bedömningen och kan vara alltifrån en rengöring till flera kontroller eller byte av reservdelar.
I de tråkigaste fallen som dock sällan händer blir man tvungen att avfärda systemet. Oavsett vad serviceingenjören skall göra så har beslutet gjorts i samråd med kunden.

Generella priser och rabatter

Årligt undrerhåll:

Pris:
1200Kr/h
alt.
Fastpris
7200Kr

Reservdelar ingår ej.

Detta ingår:
Detta beror också på tillverkare
Byte av pumppackningar
Byte av nål/nålsäte/rotor
packningar i autosampler

Trycktester/Flödestest 1ml/min
Injektionsnoggranhet 6inj. a 50ul +/-12ul
Injektionstest med aceton eller kundspecifikt prov

Kvalificering:
Pris:
1200Kr/h
Alt.
Fastpris
9600Kr/h

Standarder ingår ej
Detta ingår:
Injektionsnoggranhet
Detektor linjäritet/brus och drift
Detektor våglängd
Pumpgradient / Flöde
Temperatur kolonnugn/autosampler
 

Reparation:

Pris:
1200Kr/h

Fastpris ges bara efter särskild överenskommelse.

Reservdelar ingår ej

Detta ingår:
Felbedömning
Felsökning
Åtgärd i samråd med kund

Samma fel som återkommer trots åtgärd innebär oftast fortsatt felsökning

De svåraste felen är intermitenta fel som ibland uppstår och ibland inte.

Resa:

Resa 1.
1200Kr T/R
Resa 2.
55Kr/mil
Beror på var i landet servicen sker.
Resa 3.
Beror på vilket färdmedel som behövs och var i landet servicen skall ske.

Hotell:

Pris:
1500Kr/natt
Endast när övernattning är ett billigare alternativ till att resa 

Reservdelar:
Pris:
Beror på märke som ska servas samt från vilken tillverkare delarna köps.

Som kund har du alltid alternativet att själv köpa delarna innan vi kommer på plats

Andra kostnader så som parkering och biltullar kan komma ifråga alt. färja med mera.

Innehåll kommer:

Innehåll kommer: