html> Your SEO optimized title page contents

Har du dyra kontrakt? Tar det lång tid innan du får hjälp på plats? Behöver du kvalificering och service men det är för dyrt?

I så fall! Kan vi på Strömfåran hjälpa dig att minska dina kostnader

Välkommen till Strömfåran AB
Vi är det lilla företaget med de stora ambitionerna och vårt hjärta brinner för service.

Vi utför service, installationer, håller utbildningar och kvalificering av HPLC, GC. masspektrometrar, gasgeneratorer och flera andra typer av analysutrustning. Kontakta oss idag för mer information.

Vi hjälper även till med råd för rätt instrumentering vid inköp och utbyggnad av er verksamhet.

Vi innehar utbildningar för en rad instrument och märken. Kontakta oss för att få veta mer.

Kontakt:
Ulf Gunnarsson
Kontorstider: 08:00-17:00

Tele: Från utlandet: +46 708-296 641 från Sverige: 0708 296 641
e-post: Service: service@stromfaran.se alt. ulf.gunnarsson@stromfaran.se
            Fakturor: faktura@stromfaran.se

           Allmänna frågor: info@stromfaran.se

Länkar

Senaste nyheter

Installation              Kvalificering                        Service / Årligt underhåll                                                                                                  

Alla bilder är använda i med upphovsrättinnehavarens tillstånd

Stömfårans COVID 19-Policy

Covid 19 - Strömfåran arbetar med säkerhet kring Covid-19.

Vi följer era regler och använder skyddsmask så ofta som möjligt.

Vi har vaccinerat oss som en del av vårt samhällsansvar.

Arkiv

-

Det finns ingen nyhetskälla. Arkivet kommer att visa nyheter när du ställt in en blogg.

-

We appologies for any misstakes, this pages is still under constructions

ansvarsfullt.se" > Vi tar ansvar för våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi tar ansvar för våra medarbetare, kunder och leverantörer.